Fördjupande utbildning på temat förebygga sexualiserat våld genom att stärka och utveckla en trygg och jämställd vardag

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma inom ungdomssektorn, i första hand de som har gått introduktionsutbildningen i början på året. 

Tid: 9.4 kl. 13.00-16.30 eller 10.4 kl. 8.30-12.00

Plats: Självstyrelsegården, Rödhamn (lagtingsdelen)

Föreläsare: Peter Söderström och Ingvar Rönnbäck

Syftet med utbildningen är att stödja och inspirera ett redan pågående arbete med att göra jämställd praktik och utforma aktiva insatser som kan förebygga olika former av sexualiserat våld.

Utbildningens upplägg utgår från

  • deltagarnas egna verksamheters nuläge och utvecklingsbehov
  • kunskap om genusförändrande våldsprevention
  • medvetna reflektioner om hur pojkar och män kan involveras och engageras i förändringsarbetet.

Deltagarna får genom dialog och grupparbete tillsammans sätta fokus på

  • att identifiera vad som görs idag och som är trygghetsskapande, hälsofrämjande och våldsförebyggande
  • att synliggöra behov av verksamhetsutveckling
  • att formulera handlingsstrategier för hur utvecklingsbehov konkret kan utformas och genomföras.

Anmälan senast 5.4 till monica.lindqvist@regeringen.ax eller telefon +358 18 25171.

Om föreläsarna

Peter Söderström är fritidspedagog och sociolog. Han arbetade 8 år på BUP med våldsutsatta barn och ungdomar. Peter har sedan 1999 arbetat inom jämställdhetsområdet, specifikt med mäns våld mot kvinnor och barn, i stat, landsting, kommun och i frivilligorganisationer, både nationellt och internationellt. Fokusområden har varit strukturerad myndighetssamverkan, strategiskt utvecklingsarbete, olika former av kunskapsutvecklande insatser och tidiga genusförändrande våldspreventiva insatser, med en drivkraft om att främja jämställd praktik samt bättre förutsättningar för barn och unga att växa upp utan diskriminering, kränkningar och våld.

Ingvar Rönnbäck har genom verksamhet vid högre utbildning, folkbildning, biståndsmyndigheten Sida, sitt eget företag ADEP – Another Development Perspective AB och den nyligen etablerade stiftelsen Another Development Foundation arbetat för fred, respekt för mänskliga rättigheter, jämställdhet och hållbar utveckling sedan början 1980-talet. Ingvar är prisbelönt pedagog med lång erfarenhet av projektledning, aktörssamverkan och internationellt utvecklingssamarbete. Ingvar har också fått pris som social entreprenör mot bakgrund av de många initiativ han tagit för att skapa arenor och bygga samarbete för en hållbar, fredlig och jämställd värld fri från våld.

Publicerad 13.3.2019
Uppdaterad 13.3.2019