Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Förlängning av avvikelse från tillämpningsanvisningen till 9 § i landskapets allmänna tjänstekollektivavtal

Landskapsregeringen beslutade i enlighet med 5 § 2 och 3 mom. landskapslagen om tjänstekollektivavtal att tiden då en tjänsteman kan beviljas sjukledighet för högst sju dagar utan uppvisande av intyg vid luftvägsinfektioner eller coronaliknande besvär förlängs till 31.8.2021. Det tidigare beslutet gällde t.o.m. 31.3.2021.

Vid övriga sjukdomar gäller kravet på sjukintyg från den fjärde dagen i enlighet med tillämpningsanvisningen.

Beslutet finns under rubriken Bilagor.

Publicerad 9.4.2021 kl. 10:46
Uppdaterad 9.4.2021 kl. 10:46