Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Förnyade tröskelvärden för offentlig upphandling från och med 1.1.2022

Europiska kommissionen har justerat tröskelvärdena i EU-direktiven om offentlig upphandling. De justerade tröskelvärdena ska tillämpas på upphandlingar som genomförs från och med 1.1.2022. Inom offentlig upphandling blir olika lagregler tillämpliga beroende på om värdet på upphandlingen över- eller understiger det av EU angivna tröskelvärdet.

Tröskelvärden justeras vart annat år, på grund av kursförändringar. De anges i euro (EUR) och utan moms (exklusive moms).

Enligt landskapslag (2017:80) om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling, tillämpas rikets upphandlingslagstiftning på upphandlingar över tröskelvärdena. Rikets lagstiftning inom upphandlingar är:

- lagen om offentlig upphandling och koncession (FFS 1397/2016) samt

- lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (FFS 1398/2016).

 

Tröskelvärden 1.1.2022

EU-tröskelvärden för myndigheter:

Lag om offentlig upphandling och koncession, 26 §

Upphandling av varor, tjänster och projekttävlingar 215 000 euro
Upphandling av byggnadsentreprenader 5 382 000 euro
Upphandling av koncessioner 5 382 000 euro
Hälsovård och socialtjänster (oförändrad) 750 000 euro

 

EU-tröskelvärden vid upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster

Lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster, 13 §

Upphandling av varor, tjänster och projekttävlingar 431 000 euro
Upphandling av byggnadsentreprenader 5 382 000 euro
Upphandling av koncessioner 5 382 000 euro
Hälsovård och socialtjänster (oförändrad) 1 000 000 euro

 

Publicerad 16.12.2021 kl. 09:38
Uppdaterad 16.12.2021 kl. 09:41