Förtidsröstning via internet kommer inte anordnas i samband med lagtingsvalet 2019

Centralnämnden för lagtingsvalet har beslutat att upphöra med förberedelserna för röstningen via internet och konstaterade att systemets tillförlitlighet inte kan garanteras under den lagstadgade tiden för förtidsröstningen via internet. Förtidsröstningen via internet kommer således inte att anordnas i samband med lagtingsvalet 2019.

Centralnämnden för lagtingsvalets protokoll finns som bilaga.

För dig som är bosatt utanför Åland återstår nu att antingen rösta per brev, eller att komma till Åland under förtidsröstningstiden eller på valdagen den 20 oktober. Förtidsröstningen pågår till och med tisdag 15 oktober.

Om du vill brevrösta ska du omedelbart kontakta din hemkommun på Åland och komma överens om hur de skickar brevröstningshandlingarna till dig. När du får dem bör du så fort som möjligt fylla i dem och skicka dem tillbaka. Du kan också skicka ditt svarsbrev med någon du känner som ska resa till Åland.

Din brevröst måste ha kommit till den kommunala centralvalnämnden i din kommun senast fredagen den 18 oktober kl. 19.

Mer information finns även på webbplatsen för lagtings- och kommunalval på Åland.

Publicerad 9.10.2019
Uppdaterad 9.10.2019