Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Jurist vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår ånyo en ordinarie tjänst som jurist vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå med tillträde enligt överenskommelse.

Om arbetet som jurist

Det ankommer på tjänstemannen att
- handlägga ärenden och ansvara för juridiska frågeställningar,
- utvecklandet av lagstiftningen inom miljöbyråns verksamhetsområden.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är inom juridisk fakultet vid universitet eller därmed jämförbar högskola erkänd av nationell utbildningsmyndighet avlagd examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier.

Meriterande kompetenser

Meriterande är utbildning inom eller arbetserfarenhet av miljöjuridik.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse. Prövotid kan komma att tillämpas.

Lön

Enligt TKA, D3 (grundlön 3.826,26 euro / månad) med beaktande av ålderstillägg och därtill tillkommer allmänt lönetillägg om 121,24 euro per månad.

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 15.8.2022 kl. 15:00 lokal tid. Ansökan sänder du till:
registrator@regeringen.ax
eller
Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN

Mer information om arbetet

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas fr.o.m. 8 augusti av byråchef Jacob Nordlund, telefon +358 (0)18 25000 (växel) eller jacob.nordlund@regeringen.ax

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats

www.regeringen.ax

och

http://www.regeringen.ax/jobb

Social- och miljöavdelningen och miljöbyrån

Social- och miljöavdelningens verksamhetsområde är välbefinnandet hos människor, djur och miljö. Avdelningen har till uppgift att utveckla lagstiftningen, planera, samordna, följa upp utvecklingen inom verksamhetsområdet och utöva viss tillsyn över social-, hälso- och sjukvården samt miljöhälsovården och miljövården, så att den är kvalitativt och kvantitativt ändamålsenlig med beaktande av de aktuella förhållandena och gällande bestämmelser.

Vid miljöbyrån handläggs ärenden som gäller miljömedvetenhet, miljöskydd, biologisk mångfald, minimerad klimatpåverkan, avfall, hälsosam livsmiljö för människor, djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet samt ärenden som gäller vattenvård. Förutom byråchefen tjänstgör åtta tjänstemän vid byrån.

Publicerad 14.7.2022 kl. 09:41
Uppdaterad 14.7.2022 kl. 09:41