Jurist vid utbildnings- och kulturavdelningens allmänna byrå

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som jurist vid utbildnings- och kulturavdelningen, allmänna byrån.

Utbildnings- och kulturavdelningen och allmänna byrån

Till avdelningens övergripande förvaltning och verksamhetsområde hör utbildnings-, kultur-, arkiv-, biblioteks-, ungdoms- och idrottsfrågor samt musei- och kulturarvsärenden.

Allmänna byrån handlägger ärenden som gäller den övergripande förvaltningen, arkivverksamhet och utvecklingen inom avdelningens verksamhetsområden.

Arbetet som jurist

Till juristens huvudsakliga arbetsuppgift hör utredning, handläggning, beredning och föredragning av ärenden som gäller elevdemokrati, ungdoms- och funktionshindersfrågor, erkännanden av yrkeskvalifikationer, jämställande av utländska examina, behörighetsfrågor, EU-relaterade ärenden samt fornminneslagstiftning

Som jurist kommer du att:

  • vara avdelningens nyckelperson för förberedande lagstiftningsarbete
  • bistå byråerna i olika frågor av juridisk karaktär
  • bistå avdelningens medarbetare vid tolkning av förvaltningsbestämmelser
  • vara med om att utveckla våra interna processer
  • utföra övriga anvisade arbetsuppgifter inom förvaltningen

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är inom juridisk fakultet vid universitet eller därmed jämförbar högskola erkänd av nationell utbildningsmyndighet avlagd examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier. Förtrogenhet med förvaltningsuppgifter och kännedom om verksamhetsområdena är meriterande.

Tillträde

Tillträde den 1 november 2018 eller enligt överenskommelse. Prövotid kan komma att tillämpas.

Lön

Grundlön för närvarande 3 573,91 euro per månad, med alla ålderstillägg 4 564,25 euro per månad samt ett allmänt tillägg om 121,24 euro per månad.

Ansökan

Ansökningshandlingarna ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 9 oktober kl. 15.00 lokal tid. Ansökan sänder du till

registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN

Vänligen hänvisa till ärendenummer ÅLR 2018/7661 i ansökan.

Mer information om arbetet som jurist

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering

Närmare information om tjänsten lämnas av avdelningschef Rainer Juslin.

Telefon +358 18 25000, e-post: rainer.juslin@regeringen.ax

Publicerad 13.9.2018
Uppdaterad 13.9.2018