Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Koordinator vid finansavdelningen

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som koordinator med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Som koordinator hos oss arbetar du med uppföljning av strategisk samhällsutveckling. Det innebär att följa upp landskapsregeringens resultat i arbetet med mål och delmål i Utvecklings- och hållbarhetsagendan. Du kommer också som en del av detta att jobba med hållbarhetsredovisning.

Du kommer också att arbeta med strategisk samhällsutveckling genom att samordna arbetet med arbetsgruppen för koordinering och rapportering. Gruppen har en central roll för att förverkliga målsättningarna i agendan. Din roll är bland annat att ansvara för processtöd, utbildning och handledning samt att utveckla processer i samarbete med berörda parter. Du kommer också att planera, leda och delta i arbetsgrupper och projekt, sammanställa behov och föreslå prioriteringar.

Du kommer också att arbeta med intern och extern kommunikation där utgångspunkten är digitala plattformar för information och kommunikation. Du kommer också att ha en viktig roll i arbetet med att vidareutveckla finansavdelningens tjänsteportfölj.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är högskoleexamen med lämplig inriktning.

Det är meriterande att du har erfarenhet från arbete med hållbarhetsfrågor, kommunikation och är en avancerad användare av Microsoft365. Vi förväntar oss att du är en lagspelare som kan arbeta självständigt och proaktivt samt är bra på att kommunicera skriftligt och muntligt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Tillträde

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Prövotid kan komma att tillämpas.

Lön

Grundlön 2.977,89 euro, med alla ålderstillägg 3.803,06 euro. Ett allmänt tillägg om 121,24 euro tillkommer.

Ansökan

Ansökningshandlingarna ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 2 juni 2022, kl. 15.00 lokal tid. Ansökan sänder du till

registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN.

Mer information om arbetet

Närmare information om tjänsten lämnas av bitr. finanschef Runa Tufvesson, fornamn.efternamn@regeringen.ax, telefon +358 18 25000.

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats

Finansavdelningen och allmänna byrån

Finansavdelningens allmänna byrå handlägger ärenden som gäller landskapets finanser och övervakningen av dessa, skatter och avgifter, upphandlingsfrågor, uppföljning av strategisk samhällsutveckling, ägarstyrning samt kommunernas ekonomi. Finansavdelningen hanterar också landskapets ekonomiförvaltning inklusive utbetalningen av löner samt kollektiva avtal och tolkningen av dessa, de landskapsanställdas rättsliga ställning, tjänsteregleringar och pensioner.

Publicerad 11.5.2022 kl. 16:47
Uppdaterad 11.5.2022 kl. 16:47