Lagberedare vid lagberedningen

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som lagberedare vid lagberedningen. Tjänsten är ett vikariat som lagberedare till och med den 31 december 2020 med sannolik förlängning.

Lagberedningen

Lagberedningen står utanför den egentliga avdelningsindelningen vid Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning. I praktiken fungerar dock lagberedningen som en avdelning. Vid lagberedningen arbetar 11 personer.

Vid lagberedningen arbetar vi främst med beredning av författningsförslag, det vill säga förslag till landskapslagar och -förordningar. Till det arbetet hör ofta att göra olika slag av utredningar. De författningsförslag som utarbetas vid lagberedningen föredras av den minister i landskapsregeringen som ansvarar för det sakområde som berörs i förslaget. För att detta ska fungera sker vår beredning i nära samarbete med de olika ministrarna i landskapsregeringen.

Lagberedningens verksamhet är sektorövergripande. Mest rör vi oss inom de rättsområden som faller under landskapets behörighet enligt självstyrelselagen. Ofta innehåller författningar dock bestämmelser från många olika rättsområden.

Arbetet som lagberedare

Till arbetsuppgifterna hör att bereda landskapslagar och -förordningar samt utföra övriga uppgifter inom lagberedningens verksamhetsområde enligt förmans anvisningar.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänst som lagberedare är vid juridisk fakultet vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier.

Meriterande för tjänsten är god förmåga att utrycka sig i skrift och också i tal. Erfarenhet av att arbeta i en politisk miljö värdesätts.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Lön enligt avtal, grundlön är för närvarande 3 231,44 – 4 093,28 euro/mån inklusive allmänt tillägg och ålderstillägg om inte annat avtalas.

Ansökan

Ansökningshandlingarna, med uppgift också om lämplig tillträdesdag, ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 31 januari 2020 kl. 15.00 lokal tid. Ansökan sänder du till

registrator@regeringen.ax

eller adressen

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN.

Mer information om arbetet som lagberedare

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats

Närmare information om tjänsten lämnas av tf. lagberedningschef Hans Selander vid lagberedningen, telefon +358 18 25259 eller e-post hans.selander@regeringen.ax

Publicerad 9.1.2020
Uppdaterad 9.1.2020