Lagberedningschef vid Ålands landskapsregering

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som lagberedningschef, med tillträde 2.1.2020 eller enligt överenskommelse.

Självstyrelsen och Ålands landskapsregeringsallmänna förvaltning

Landskapet Åland är självstyrt, demilitariserat, enspråkigt svenskt och har lagstiftningsbehörighet inom de områden som självstyrelselagen anger. Lagtinget är Ålands lagstiftande parlament och utövar även budgetmakten. Lagtinget tillsätter landskapsregeringen, som bereder och verkställer frågor som hör till självstyrelsen.

Till sin hjälp har landskapsregeringen en allmän förvaltning som har till uppgift att biträda landskapsregeringen och dess ledamöter i de ärenden och andra uppgifter som ankommer på landskapsregeringen samt ge service till allmänheten.

Landskapsregeringens allmänna förvaltning består av sex avdelningar och därtill finns en lagberedning.

På lagberedningen ankommer att bereda lag- och andra författningsförslag samt avgiva utlåtanden i juridiska frågor.

Arbetet som lagberedningschef

Lagberedningen består av lagberedningschef, 9 lagberedare och en byråsekreterare.

I lagberedningschefens arbetsuppgifter ingår att

  • leda, övervaka och utveckla lagberedningens arbetsuppgifter
  • fördela och följa upp lagberedningsuppgifter mellan lagberedarna
  • följa med rättsutvecklingen
  • ge rådgivning till ministrar och lagtingets utskott
  • bereda författningsförslag och då i huvudsak av mer komplicerad karaktär med politisk och/eller juridisk problematik
  • avgöra de beslut som enligt landskapsregeringens delegeringsbeslut ankommer på lagberedningschefen
  • tillsammans med ansvarig ledamot uppgöra förslag till budget för lagberedningen samt vara budgetansvarig för lagberedningens budgetmoment.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörig för tjänsten som lagberedningschef är den som inom juridisk fakultet vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagt en examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier.

Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap och förvaltningsuppgifter, är noggrann, ansvarstagande samt har förmåga att kreativt leda utveckling, processer och projekt.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och vid intervjutillfällena.

Tillträde

Tillträden den 2.1.2020 eller enligt överenskommelse.

Prövotid kan komma att tillämpas.

Lön

Grundlön 4 653,28€
Allmänt lönetillägg och eventuella ålderstillägg i enlighet med kollektivavtal tillkommer.

Ansökan

Ansökningshandlingarna skall vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 8.11.2019, kl. 15.00 lokal tid.  

Ansökan sänder du till

registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN.

Mer information om arbetet som lagberedningschef

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats

Närmare information om tjänsten lämnas av förvaltningschef Dan E Eriksson, telefon +358 18 25000 (växel)

Publicerad 7.10.2019
Uppdaterad 7.10.2019