Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Lagberedningschef vid Ålands landskapsregering

Ålands landskapsregering lediganslår en tjänst på viss tid om 5 år som lagberedningschef, med tillträde 2.1.2022 eller enligt överenskommelse.

Självstyrelsen och Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning

Landskapet Åland är självstyrt, demilitariserat, enspråkigt svenskt och har lagstiftningsbehörighet inom de områden som självstyrelselagen för Åland anger. Lagtinget är Ålands lagstiftande parlament och utövar även budgetmakten. Lagtinget tillsätter landskapsregeringen, som bereder och verkställer frågor som hör till självstyrelsen.

Till sin hjälp har landskapsregeringen en allmän förvaltning som har till uppgift att biträda landskapsregeringen och dess ledamöter i de ärenden och andra uppgifter som ankommer på landskapsregeringen samt ge service till allmänheten.

Landskapsregeringens allmänna förvaltning består av ett regeringskansli, fem avdelningar och därtill finns en lagberedning.

På lagberedningen ankommer att bereda lag- och andra författningsförslag samt avgiva utlåtanden i juridiska frågor.

Arbetet som lagberedningschef

Lagberedningen består av lagberedningschef, 9 lagberedare och en byråsekreterare.

I lagberedningschefens arbetsuppgifter ingår att:

  • leda, övervaka och utveckla lagberedningens arbetsuppgifter
  • följa med rättsutvecklingen
  • ge rådgivning till ministrar och lagtingets utskott och
  • bereda författningsförslag.

Som en del i ledningen av lagberedningen ingår att fördela och följa upp lagberedningsuppgifter mellan lagberedarna och tillsammans med ansvarig ledamot uppgöra förslag till budget för lagberedningen samt vara budgetansvarig för lagberedningens budgetmoment. Lagberedningschefen ansvarar även för de beslut som enligt landskapsregeringens delegeringsbeslut eller övriga tillämpliga bestämmelser ankommer på lagberedningschefen.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Inom juridisk fakultet vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier och erfarenhet av ledarskap och förvaltningsuppgifter.
Vi söker dig som är noggrann och ansvarstagande samt har förmåga att kreativt leda utveckling, processer och projekt. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Tillträde

Tillträde 2.1.2022 eller enligt överenskommelse.
Prövotid kan komma att tillämpas.

Lön

Avtalslön löneanspråk lämnas i samband med ansökan.

Ansökan

Ansökningshandlingarna ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast 9.12.2021 kl. 15.00 lokal tid. Ansökan sänder du till 

registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN

Mer information om arbetet som lagberedningschef

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats.

Närmare information om tjänsten lämnas av Förvaltningschef John Eriksson, e-post: john.eriksson@regeringen.ax eller telefon +358 457 361 3751

Publicerad 24.11.2021 kl. 08:21
Uppdaterad 24.11.2021 kl. 08:21