Lönebokförare vid finansavdelningens redovisningsbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som lönebokförare med tillträde enligt överenskommelse.

Finansavdelningen och redovisningsbyrån

Finansavdelningens verksamhetsområde är landskapets ekonomi och den ekonomiska utvecklingen i landskapet. Redovisningsbyrån handlägger ärenden som gäller landskapets ekonomiförvaltning, dvs. redovisning, betalningsförmedling, likviditetsplanering samt bokslut.

Arbetet som lönebokförare

Lönebokförarens huvudsakliga arbetsuppgift är betalning av löner och därtill hörande arbetsuppgifter samt handha andra av förman anvisade arbetsuppgifter som hör till verksamhetsområdet.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är avlagd examen på gymnasialstadienivå med lämplig inriktning.

Meriterande kompetenser

  • erfarenhet av löneräkning och reseräkningar
  • erfarenhet av löneprogrammen Personec R och Unit4
  • goda kunskaper i och erfarenhet av arbete med Microsoft Excel samt
  • god samarbetsförmåga och noggrannhet.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Grundlön f.n. 2.108,91 euro/mån, med alla ålderstillägg 2.693,29 euro/mån samt ett allmänt tillägg om 121,24 euro/mån).

Ansökan

Ansökningshandlingarna ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast 23.11.2018, kl. 15.00 lokal tid. Ansökan sänder du till

registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN.

Mer information om arbetet som lönebokförare

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering

Närmare information om tjänsten lämnas av redovisningschef Susanna Mattsson, telefon +358 18 25212 eller susanna.mattsson@regeringen.ax

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 7.11.2018