Löneenhetschef vid finansavdelningens redovisningsbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som lönenehetschef från och med den 1 maj 2020.

Finansavdelningen och redovisningsbyrån

Finansavdelningens verksamhetsområde är landskapets ekonomi och den ekonomiska utvecklingen i landskapet. Redovisningsbyrån handlägger ärenden som gäller landskapets ekonomiförvaltning, dvs. lönehantering, redovisning, betalningsförmedling, likviditetsplanering samt bokslut.

Arbetet som löneenhetschef

Löneenhetschefens huvudsakliga arbetsuppgift är att leda, planera och samordna löneenhetens arbetsuppgifter. Ansvara för avstämningar, anmälningar, inkomstregistret, rapportering med mera.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är högskoleexamen med lämplig inriktning.

Meriterande kompetenser

  • erfarenhet av personalansvar
  • erfarenhet av löneräkning
  • erfarenhet av löneprogrammet Unit4
  • goda kunskaper i och erfarenhet av Microsoft Excel
  • god samarbetsförmåga och noggrannhet
  • intresse av ledarskap.

Tillträde

Tjänsten kan tillträdas från och med den 1 maj 2020, då nuvarande tjänsteinnehavare går i pension. Arbetet kan dock starta redan den 1 december 2019 i form av en tillfällig anställning.

Lön

Grundlön f.n. 2.917,19 euro/mån, med alla ålderstillägg 3.725,54 euro/mån samt ett allmänt tillägg om 121,24 euro/mån.

Ansökan

Ansökningshandlingarna ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast 22 november 2019, kl. 15.00 lokal tid. Ansökan sänder du till

registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN.

Mer information om arbetet som löneenhetschef

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats

Närmare information om tjänsten lämnas av redovisningschef Susanna Mattsson, telefon +358 18 25212 eller e-post susanna.mattsson@regeringen.ax eller ledande lönebokförare Gun Mattsson, telefon +358 18 25221 eller e-post gun.mattsson@regeringen.ax

Publicerad 1.11.2019
Uppdaterad 1.11.2019