Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Meddelande om offentlig delgivning Degerö - norra Gripö i Föglö kommun

Ålands landskapsregering beslöt den 24 januari att fastställa vägplan för nybyggnad av del 2 av förbindelse mellan Degerbyvägen och nytt färjfäste på Mellanholm, landsväg nr 700, sektion 0 - 1250, mellan Degerö - norra Gripö, Mellanholm, Föglö kommun.

Vägplanen har varit utställd för att bereda kommunfullmäktige och andra, vars fördel eller rätt kan beröras av planen, tillfälle att framlägga anmärkningar.

Meddelandet anslås den 30 januari 2019. Delgivning om beslutet finns på landskapsregeringens och kommunkansliets elektroniska anslagstavla.

Besvär kan anföras 30 dagar från delgivningsdagen, senast 28 februari 2019. Delgivningsdagen är den sjunde dagen efter att meddelandet anslagits. Besvärsinstans är Högsta förvaltningsdomstolen, PB 180, 00131 HELSINGFORS.

 

Mariehamn 24 januari 2019

Björn Ekblom
Vägingenjör

 

Anhålles att denna delgivning bringas till allmänhetens kännedom senast den 30.1.2019.

28 I1

ÅLR 2018/3233

Läs protokollet från pleniföredragningen här

Publicerad 7.5.2018 kl. 07:00
Uppdaterad 30.1.2019 kl. 09:29