Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Media-avgift ska ersätta TV-avgiften

Från och med 1 januari 2021 ersätts TV-avgiften med en allmän media-avgift av skattenatur. Media-avgiften tas upp i samband med inkomstbeskattningen men är helt fristående som en självständig skatt.

Ändringen innebär att alla enskilda personer som tjänar över 14 000 euro per år och som är minst 18 år gamla betalar en media-avgift om 110 euro per person oberoende av om man äger en televisionsmottagare. De TV-avgifter som enligt det gamla systemet skulle ha löpt över årsskiftet 2020-2021 faktureras för perioden fram till årsskiftet. Allmänheten behöver inte göra något själv i samband med systembytet.

Publicerad 8.10.2020 kl. 13:06
Uppdaterad 8.10.2020 kl. 13:06