Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Miljöingenjör vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som miljöingenjör vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå.

Arbetet som miljöingenjör

Det ankommer på tjänstemannen att;

  • handlägga ärenden och ansvara för utvecklingsarbetet gällande cirkulär ekonomi, avfalls- och VA-frågor,
  • handha andra av förmannen anvisade uppgifter som hör till verksamhetsområdet.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav är vid universitet eller därmed jämförbar högskola erkänd av nationell utbildningsmyndighet avlagd examen motsvarande minst fyra års heltidsstudier med lämplig inriktning.

Förtrogenhet med förvaltningsuppgifter och erfarenhet av nedan beskrivna uppgiftsområdena är meriterande.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse. Prövotid tillämpas.

Lön

Lön erläggs enligt löneklass A25.

Ansökan

Ansökningshandlingarna ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 31 januari 2022 kl. 15:00. Ansökan sänder du till

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 Mariehamn

eller registrator@regeringen.ax

Mer information om arbetet som miljöingenjör

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats.

Närmare information om tjänsten lämnas av byråchef Jacob Nordlund, telefon +358 18 25000 (växel) eller e-post jacob.nordlund@regeringen.ax.

Publicerad 12.1.2022 kl. 13:05
Uppdaterad 12.1.2022 kl. 13:05