Miniutställning om gästböcker på landskapsarkivet

Karikatyr av Börje Lampenius föreställande Mussolini, Hitler och Stalin

Ålands landskapsarkiv har ställt ut ett antal gästböcker, vilka härstammar från olika privata arkiv, som förvaras i det åländska arkivverkets utrymmen i Självstyrelsegårdens södra länga.

Allt som allt har landskapsarkivet förvärvat 1 112 (ettusenetthundratolv) privata arkiv antingen som depositioner eller donationer.

Som ett prov på det utbud som utställningen erbjuder sänds en illustration som bilaga. Den beskrivande texten lyder på följande sätt:

Börje Lampenius, sedermera känd skådespelare och bl.a. far till violinisten Linda Lampenius, tecknade i denna gästbok en karikatyr. Nidbilden föreställer Mussolini, Hitler och Stalin och den blev nedtecknad i november 1940. Uppenbarligen hade man under kvällen diskuterat politik och det rådde delade uppfattningar om framtida vägval? Förmodligen hade Lampenius sina aningar om vad det instundande året skulle leda till - för såväl Europa som den umgängeskrets som tecknat ner sina namn i gästboken? Han rullar upp en stridsvagn med ett lätt igenkännligt mustaschprytt ansikte som ett vridbart eldslungande torn, vilket härnäst får bedöma händelsernas utveckling samt avgöra historiens gång. (Aino och Bruno Lindströms arkiv, Ålands landskapsarkiv)

Därmed är de för närvarande och tillsvidare pågående utställningarna på Ålands landskapsarkiv till antalet fyra:

  • Gästböcker – ett litet urval gästböcker från privata personer, offentliga platser och pensionat från tidigt 1930-tal fram till nutid
  • Leveranser – ett urval ibland något udda och exotiska emballage som använts vid leveranser av arkiv
  • Dialektala drag som kan utgöra intressant forskningsmaterial för dialektologer
  • Karl Neårk, Signe Oranja och andra mindre vanliga namn på Åland från 1850- till 1920-talet

Miniutställningen om gästböcker ersätter en motsvarande utställning om åländska turistbroschyrer, vilken har nedmonterats för att ge rum för den nya utställningen.

Ålands landskapsarkiv har öppet måndag-torsdag klockan 12-16, fredagar klockan 12-15.

Publicerad 25.8.2016
Uppdaterad 14.11.2017