Montör vid verkstads- och lagerenheten i Möckelö

Ålands landskapsregering lediganslår en tjänst som montör vid Infrastrukturavdelningens verkstads- och lagerenhet i Möckelö, Jomala kommun.

Infrastrukturavdelningen och dess transportbyrå

Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering sköter strategisk trafikplanering, byggande och underhåll av vägar, broar, färjor, hamnar och farleder, trafiksäkerhetsfrågor samt tillser en fungerande färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik, och har även ansvar för bygg- och bostadsfrågor, el- och energifrågor samt geografiska informationssystem. Avdelningen har drygt 90 anställda och en nettobudget om ca 40-45 Meuro.

Vid Infrastrukturavdelningen finns tre byråer; allmänna byrån, transportbyrån och vägnätsbyrån. Allmänna byrån sköter lagstiftnings- och förvaltningsfrågor samt bygg-, energi- och GIS-frågor, transportbyrån är en beställarorganisation för tjänster inom färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik samt utförare av verkstads- och färjetjänster medan vägnätsbyrån ansvarar för infrastrukturprojekt samt drift och underhåll av trafiknätet. Verksamhetens budget används till största del för att handla upp trafiktjänster, underhåll och reinvesteringar i landskapets infrastruktur och tonnage.

Verkstads- och lagerenheten

Till transportbyrån hör verkstads- och lagerenheten med ca 35 anställda. Av dessa har knappt hälften sin arbetsplats i Möckelö verkstad och lager, och drygt hälften linfärjeförare på fyra linfärjelinjer. Verkstaden omsätter 2 miljoner euro i året.

Avdelningen är indelad i en beställarfunktion och en utförarfunktion. Huvuddelen av verkstadens tjänster köps därför in av avdelningens beställarfunktioner. Grovt kan man säga att montörerna lägger 70 % av den debiterbara tiden på landskapets tonnage och 30 % på underhåll och reparationer av vägunderhållets maskinpark. Till detta kommer underhåll och reparationer inom bro och hamn. Tjänsterna säljs till Transportbyrån och Vägnätsbyrån. Även driften av de fyra linfärjelinjerna köps av Transportbyrån såsom en driftsentreprenad.

Arbetet som montör

Vi söker nu en montör för underhåll och reparationer av avdelningens färjor, färjfästen, arbetsmaskiner, motorer, maskiner och övrig teknisk utrustning.

Arbetet ute i fält är mångsidigt med installation av ny fartygsutrustning, felsökning samt reparation av gammal utrustning.

Det är täta kundkontakter med både externa och interna beställare och hela Åland är vårt arbetsområde. Vi gör allt från vanligt servicearbete till byte av hela system med allt vad det innebär. Anpassning mellan gammalt och nytt hör också till vardagen.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Vi söker dig som är innovativ, driftig, ansvarstagande och välorganiserad, har lätt för att samarbeta och arbeta i team.

Vi ser gärna att du har en ganska bred bakgrund när det gäller att utföra olika arbeten, t.ex. svetsning, svarvning, fräsning, rörarbeten, snickerier, och ett allmänt mekaniskt kunnande.

Behörighetskrav för tjänsten är examen på gymnasialstadienivå med lämplig inriktning eller motsvarande arbetserfarenhet.

Körkort för personbil är ett krav.

Vi kan erbjuda dig en trevlig arbetsgemenskap och ett intressant, utmanande och utvecklande jobb där ditt arbete direkt påverkar ålänningarnas vardag.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse. Prövotid kommer att tillämpas.

Lön

Lön utgår enligt flexibla löner lönekod 8 (för närvarande 2023,78 – 2584,57 euro/mån inkl. allmänt tillägg).

Ansökan

Ansökningshandlingar med CV ska vara registraturen tillhanda senast 21.9.2018 kl. 15:00 (finsk tid) på adressen

Ålands landskapsregering
PB 1060           
AX-22111 MARIEHAMN

eller

registrator@regeringen.ax

Mer information om arbetet som montör

Närmare information lämnas av verkstadschef Peter Danielsson, tel +358 475 313 4330, telefon till växel +358 18 25000, e-post fornamn.efternamn@regeringen.ax.

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Publicerad 4.9.2018
Uppdaterad 4.9.2018