Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

M/S Alfågeln på översyn till Möckelö

M/s Alfågeln ersätts av m/s Viggen måndag 19 oktober – lördag 31 oktober 2020 under översynen. Samtidigt kommer m/s Knipan att trafikera på Åva-Osnäslinjen istället för m/s Viggen.

M/s Knipan kommer att köra en av m/s Alfågelns avgångar före och efter fartygsbytet då hon skall till och från Åva-Osnäslinjen. På Åva-Osnäslinjen är kapaciteten mindre under tiden och café finns inte ombord. Däremot finns det myntautomater för kaffe, mackor, snacks och läsk. Exaktare tider för fartygsbyten finns på Ålandstrafikens hemsida under fliken ”Turlistor”.

Ytterligare information

Trafikplanering

Sten Schauman, upphandlare, transportbyrån
Telefon +358 18 25156, +358 40 1719980
E-post sten.schauman@regeringen.ax

Tekniska frågor

Joel Karlsson, teknisk inspektör, transportbyrån
Telefon +358 (0) 18 25134, +358 40 8489848
E-post joel.karlsson@regeringen.ax

Översynsschemat finns på Ålandstrafikens hemsida www.alandstrafiken.ax

Publicerad 14.10.2020 kl. 10:39
Uppdaterad 14.10.2020 kl. 10:40