Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

M/S Viggen på översyn vecka 38 och 39

M/s Knipan kommer att trafikera på linjen Åva-Osnäs under m/s Viggens översyn i Möckelö vecka 38 och 39.

M/s Knipan går i trafik söndagen 19 september klockan 10.15 och m/s Viggen är tillbaka i trafik lördagen den 2 oktober klockan 14.45.

M/s Knipan har inget café men ombord finns det myntautomater för kaffe, mackor, snacks och läsk.

Ytterligare information

Trafikplanering
Sten Schauman, upphandlare, transportbyrån
elefon +358 18 25156, +358 40 171 9980
E-post sten.schauman@regeringen.ax

Hanna Sommarström, logistiker, transportbyrån
Telefon +358 18 25148, +358 400 659 248
E-post hanna.sommarstrom@regeringen.ax

Tekniska frågor
Magnus Eriksson, teknisk inspektör, transportbyrån
Tel. +358 18 25155, +358 457 522 1710
E-post magnus.eriksson@regeringen.ax

Översynschemat finns på Ålandstrafikens hemsida www.alandstrafiken.ax

Publicerad 14.9.2021 kl. 13:52
Uppdaterad 14.9.2021 kl. 13:52