Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Myndighetschef vid Fordonsmyndigheten

Ålands landskapsregering lediganslår ett vikariat till 31.12.2023 som myndighetschef vid Fordonsmyndigheten.

Fordonsmyndigheten

Fordonsmyndigheten är en fristående, självförsörjande myndighet vackert belägen i Möckelö, Jomala kommun. Vi arbetar för en säker vägtrafik med låg miljöpåverkan på Åland. Genom vår besiktningsverksamhet kontrollerar vi att de fordon som används på våra vägar uppfyller de säkerhets- och miljökrav som gäller. Vi genomför körprov och utövar tillsyn över trafikskolor för att säkerställa att Ålands förare har den kunskap som krävs. Vi för också register över fordon, vattenfarkoster och körkort.

Besök gärna vår hemsida för att lära dig mer om oss; https://www.fma.ax/

Arbetet som myndighetschef

Vi erbjuder dig ett intressant, ansvarsfullt och utvecklande arbete med möjlighet till att bedriva ett nära och utvecklande arbete på såväl myndigheten som i samverkan med samhället, landskapsregeringen och andra myndigheter.

Som myndighetschef för Fordonsmyndigheten leder du myndigheten och dess utveckling. Du kommer få möjlighet att leda 15 personer och ansvara för en budget om ca 1,3 miljoner euro. Tjänsten ger en unik möjlighet att arbeta tätt med operativa och strategiska frågor där det är kort väg från beslut till handling. Till din hjälp har du en ledningsgrupp av sektionsansvariga för register, förarprövning och besiktning samt ledningsstöd i form av en stabssamordnare.

Du ansvarar för planering, fördelning, utveckling och uppföljning av arbetet vid myndigheten och bereder själv ärenden inom verksamhetsområdet för avgörande eller som underlag till landskapsregeringen. Du är länken mellan myndigheten och landskapsregeringen, såväl på politisk- som tjänstemannanivå. Som myndighetschef ansvarar du för de beslut som fattas i myndigheten och för att kvalitetssäkring och rättssäkerhet upprätthålls. Du tillser även att myndighetens it-system och övrig utrustning är ändamålsenliga, att god kundservice upprätthålls och att lagstiftningen följs.

Vi är nu inne i en spännande utvecklingsfas där gamla it-system ersätts, nya e-tjänster införs, den internationella integreringen utökas och fler och mer avancerade arbetsuppgifter lyfts på myndigheten varför du som myndighetschef har en central roll i att driva utvecklingen och modernisera verksamheten!

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskravet för tjänsten som myndighetschef är examen som motsvarar minst 4 års heltidsstudier vid universitet eller högskola som är erkänd av en nationell utbildningsmyndighet. Examen ska ha en för tjänsten lämplig inriktning. Erfarenhet av förvaltningsuppgifter och i praktiken visad ledarförmåga är meriterande.

I rollen som myndighetschef behöver du ha ett stort intresse för ledarskap. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att vara ledare och att du har erfarenhet av att ha lett och drivit utvecklingsarbete. Förtrogenhet med myndighetens verksamhet är positiv, men inte en nödvändighet. Vi ser att du är villig att sätta dig in i det regelverk som styr myndighetens arbete och har förmågan att sköta kontakter med berörda samarbetspartners.

Som person har du en god förmåga att ta till dig information, strukturera, se helheter och framför allt är du duktig på att kommunicera, då arbetet som myndighetschef innehåller kommunikation med politisk ledning, media och allmänhet.

Arbetet som myndighetschef kräver att du är driftig, ansvarstagande, välorganiserad, flexibel och har en positiv människosyn samt tycker om att upprätthålla goda kundkontakter. Arbetet kräver samarbetsförmåga och ett gott omdöme samt datorvana och att du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska. Då förvaltningen står inför nödvändiga förändringar, ser vi att du är intresserad av att aktivt vilja driva detta utvecklingsarbete.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Tjänsten är ett vikariat till den 31.12.2023. Det är möjligt att tjänsten vid utgången av vikariatet kan utlysas såsom en ordinarie tjänst.  

Lön

Lön utgår enligt erfarenhet i lönespannet 4 484,55 – 5 693,62 euro/mån inkl. allmänt tillägg.

Ansökan

Ansökningshandlingar med CV ska vara registraturen tillhanda senast 15 augusti 2022 kl. 15:00 på adressen

Ålands landskapsregering
PB 1060 
 AX-22111 MARIEHAMN

eller

registrator@regeringen.ax

Mer information om arbetet som myndighetschef

Närmare information lämnas av myndighetschef Björn Snis och stabssamordnare Marica Eriksson vid Fordonsmyndigheten, växel +358-(0)18-525 840, e-post fornamn.efternamn@fma.ax, samt avdelningschef vid Infrastrukturavdelningen Yvonne Österlund, lämna ringbud till växeln +358-(0)18-25000, e-post forman.efternamn@regeringen.ax.

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Publicerad 30.6.2022 kl. 14:44
Uppdaterad 1.7.2022 kl. 09:14