Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Sveriges miljöminister Karolina Skog och Ålands vicelantråd Camilla Gunell

Nordiskt miljöministermöte i Köpenhamn

De nordiska miljöministrarna höll möte i Köpenhamn under onsdagen i samband med nordiska rådets session. Mötet leddes av Finlands jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Med på mötet var också Sveriges miljöminister Karolina Skog. Både internationella frågor och direkt nordiska frågor var på agendan. Förberedande diskussioner fördes om klimatmötet i Marocko senare i november och mötet om biologisk mångfald i Mexiko i december.

Under punken om arbetet med att minska mängden giftiga kemikalier i textiler framförde vicelantrådet Camilla Gunell att det är viktigt att i det sammanhanget också lägga in de globala hållbarhetsmålen nr 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och nr 12 om hållbar konsumtion och produktion för att man bör arbeta internationellt för arbetsvillkoren inom textiltillverkningen och dess miljöpåverkan lokalt i länder främst i Asien där kläderna produceras.

På mötet diskuterades även organiseringen av det nordiska miljösamarbetet. I det sammanhanget lyfte vicelantrådet upp vikten av samarbete med andra sektorer såsom energi, näringsliv och transport.

Vid mötet beslöts även om ett samarbetsavtal i frågor om miljö med nordvästra Ryssland.

Se pressmeddelandet om detta på länken:

http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/nyt-nordisk-russisk-samarbejdsprogram-om-miljoe-og-klima

I anslutning till miljöministermötet hölls också ett möte med Nordiska rådets utskott för ett hållbart Norden.

Bild från mötet på de nordiska miljöministrarna ser du på följande länk:

http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/arrangemang/nordiska-raadets-session/sessionen-2016/miljoeministrar/view

 

För mera information:

Vicelantråd Camilla Gunell, tel 25373

Byråchef Helena Blomqvist, tel 25460

 

Bildtext:

Sveriges miljöminister Karolina Skog och Ålands vicelantråd Camilla Gunell vid nordiska miljöministermötet i Köpenhamn. (Foto: Helena Blomqvist)

 

Publicerad 3.11.2016 kl. 00:00
Uppdaterad 14.11.2017 kl. 13:31