Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nordiska regionalministrar
Riikka Aaltonen, Halla Nolsøe Poulsen, Linnéa Johansson, Monica Mæland, Torsten A. Andersen, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, Anders Ygeman och Paula Lehtomäki. Foto: Matts Lindqvist/norden.org

Nordiskt närings-och regionalministermöte

De nordiska näringsministrarna vill stödja nya innovationer inom hälsosektorn genom att underlätta för olika aktörer inom branschen att få tillgång till hälsodata på tvärs i Norden. Ministrarna vill också stödja övergången till cirkulär ekonomi inom det nordiska näringslivet.
 

Det här är innehållet i två nya nordiska program som näringsministrarna sjösatte på sitt möte i Reykjavik den 27 juni 2019. Programmen är treåriga och drivs av Nordiska ministerrådets institution Nordic Innovation.

Programmet Health, Demography and Quality of life ska göra det lättare att få tillgång till hälsodata för nordiska forskare och företag som verkar inom sektorn. Tanken är att det ska hjälpa offentliga och privata aktörer inom hälsosektorn att ta fram nya innovationer, produkter och tjänster som ska svara på de utmaningar som våra samhällen står inför i framtiden.

Avsikten är också att stärka möjligheterna för nordisk export inom hälsosektorn och att skapa samarbeten på marknader med stor potential för nordiska lösningar. Ministrarna betonar att det är ett absolut krav att all hantering av persondata måste ske så att sekretessen kring känsliga personuppgifter hålls intakt.  

Programmet Nordic Sustainable Business Transformation, som också fick stöd av ministrarna, syftar till att få nordiska företag att satsa mer på hållbarhet. Målet är att snabba upp övergången till bioekonomi och cirkulär ekonomi i Norden och att göra regionen ledande inom området. Det ska bland annat ske genom att stimulera företagen att implementera hållbara cirkulära modeller och att stödja banbrytande teknologier.

Rent konkret kommer Nordic Innovation att testa nya företagsmodeller, skala upp teknologier och presentera lösningar som stärker nordiska företags anpassningsförmåga.

Linnéa Johansson konstaterade att programmet ligger helt i linje med Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda. Det finns även beröringspunkter med annat nordiskt arbete som t.ex. Nordiskt bioekonomiprogram samt ReGeneration 2030.

 

De nordiska regionalministrarna godkände den nordatlantiska utvecklingsstrategin NAUST. I strategin läggs stor vikt på bland annat kultur, välfärd och jämställdhet, havet och blå ekonomi, energi samt hållbar turism. Strategin stärker de nordiska ländernas samarbete i den nordatlantiska regionen.

NAUST handlar i huvudsak om samarbetet mellan Färöarna, Grönland, Island och kust-Norge från Rogaland till Finnmark. Strategin ska ange riktningen och vara vägledande för det nordatlantiska samarbetet och bland annat bidra till att stärka relationen mellan centrala sektorer och aktörer i regionen.

 

Tilläggsinformation:

https://www.norden.org/sv/news/nordiska-ministrar-satsar-pa-halsoinnovationer-och-cirkular-ekonomi

https://www.norden.org/sv/news/nordatlantiska-samarbetet-far-en-egen-strategi

 

Ytterligare information ges av näringsavdelningens avdelningschef Linnéa Johansson, linnea.johansson[a]regeringen.ax.

Publicerad 3.7.2019 kl. 09:21
Uppdaterad 3.7.2019 kl. 09:35