Ordinarie tjänst som finansieringshandläggare vid näringsavdelningens allmänna byrå

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som finansieringshandläggare vid näringsavdelningens allmänna byrå med tillträde i augusti 2024.