Överkommissarie

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som överkommissarie.

Om tjänsten

  • tjänsten tillsätts 1.3.2020 eller enligt överenskommelse
  • normal säkerhetsutredning kan med sökandens samtycke utföras (Säkerhetsutredningslag 2014/726)

Arbetet som överkommissarie

Överkommissarien bistår polismästaren i ledningen och utvecklingen av polismyndigheten, fungerar som polismyndighetens stab, ansvarar för koordineringen av de strategiska processerna samt för resultatstyrningsprocesserna vid polismyndigheten, ansvarar för styrning och koordinering av den strategiska analysverksamheten i polismyndigheten, ansvarar för polismyndighetens interna och externa informationsförmedling, ansvarar för polismyndighetens laglighetsövervakning, fungerar som polismyndighetens säkerhetschef och datasäkerhetsansvarig samt fungerar som polismästarens ställföreträdare.

Behörighetskrav

Högskoleexamen med lämplig inriktning som motsvarar minst tre års heltidsstudier samt förtrogenhet med polisverksamheten och finskt medborgarskap.

Vi förväntar oss en mångsidig erfarenhet av polisverksamhet, i yrkesutövningen påvisad erfarenhet av ledarskap, att du är öppen, ärlig och har god samarbetsförmåga, god förmåga att se helheter, samt förmåga att kunna fatta beslut. Erfarenhet av strategisk planering, samt resultatstyrning ses som en fördel.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.  Prövotid kan komma att tillämpas.

Lön

Lön 4 032,50 – 5 149,92 €/månad + allmänt lönetillägg 121,24 €

Ansökan

Ansökningshandlingarna skall vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 14.2.2020, kl. 15.00 lokal tid. Ansökan sänder du till

registrator@regeringen.ax eller per post till

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN.

Mer information om arbetet som överkommissarie

Närmare information om tjänsten lämnas per telefon av polismästare Johan Pawli, telefon +358 18 527120.

Publicerad 13.1.2020
Uppdaterad 13.1.2020