Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Projektassistent vid Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som projektassistent vid Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen, till den 31.3.2023.

Arbetet som projektassistent vid Infrastrukturavdelningens Allmänna byrå

Som projektassistent hör du till Infrastrukturavdelningens administrativa team bestående av en trafikberedare, en biträdande trafikberedare, en avdelningscontroller och en avdelningsjurist. Teamet stöder avdelningens tre byråer i administrativa, ekonomiska och juridiska frågor. 

Arbetet som projektassistent innebär att vara ett operativt och administrativt stöd till avdelningens ledning, tjänstemännen och det administrativa teamet. Arbetsuppgifterna kretsar kring administration och att underlätta vardagen på Infrastrukturavdelningen. Som några arbetsuppgifter kan nämnas att stötta upp i vägförättningar, genomföra sökningar i arkiv och register, hantera statistikuppgifter, uppdatera vår externa webb och hantera kundinformation, uppdatera och hantera maillistor, stötta upp i mötesbokningar och mycket mer.

Vi söker därför dig som lätt tar till dig nya uppgifter, håller reda på saker, får saker gjorda och tar ett eget ansvar. Vi tror att du är en självgående, pålitlig kollega som trivs med att hjälpa andra.

Vi kan erbjuda dig en trevlig arbetsgemenskap på en arbetsplats där vi direkt påverkar ålänningarnas vardag. Du kommer att få ta del av samhällsutvecklingen från insidan och delta där förändringsprocessen sker.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är gymnasieexamen. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande. God muntlig och skriftlig förmåga i svenska och datorvana är ett krav.

Tillträde

Tillträde enlig överenskommelse.

Tjänsten är tillfällig till 31.3.2023. Beroende på interna processer inom förvaltningen kan anställningen eventuellt något förlängas.

Lön

Lön utgår enligt erfarenhet i lönespannet 2 298,53 – 2 901,86 euro/mån inkl. allmänt tillägg.

Ansökan

Ansökningshandlingarna med CV ska vara registraturen tillhanda senast den 15 augusti 2022 kl. 15:00 lokal tid. Ansökan sänder du till:

Ålands landskapsregering
PB 1060 
AX-22111 MARIEHAMN

eller

registrator@regeringen.ax

Mer information om arbetet som projektassistent

Närmare upplysningar lämnas av byråchef Gustav Blomberg, växel +358 (0)18 25000, eller av avdelningschef Yvonne Österlund, lämna ringbud på e-post, fornamn.efternamn@regeringen.ax.

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Infrastrukturavdelningen och dess allmänna byrån

Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering sköter strategisk trafikplanering, trafiksäkerhetsfrågor, byggande och underhåll av vägar, broar, färjor, hamnar och farleder samt tillser en fungerande färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik. Bygg- och bostadsfrågor, el- och energifrågor hör även till avdelningens ansvarsområden. Avdelningen har ca 100 anställda och en nettobudget om ca 50 Meuro.

Avdelningen har tre byråer: allmänna byrån, transportbyrån och vägnätsbyrån. Allmänna byrån sköter lagstiftnings- och förvaltningsfrågor samt bygg- och energifrågor. Transportbyrån är en beställarorganisation för tjänster inom färje-, kollektiv- och flygtrafik samt utförare av verkstads- och färjetjänster. Vägnätsbyrån ansvarar för infrastrukturprojekt samt drift och underhåll av trafiknätet.

Publicerad 30.6.2022 kl. 14:47
Uppdaterad 1.7.2022 kl. 09:15