Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Projektkoordinator för projektet eMSP NBSR vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som projektkoordinator för projektet eMSP NBSR vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå.

Social- och miljöavdelningen och miljöbyrån

Vid miljöbyrån handläggs ärenden som gäller miljömedvetenhet, miljöskydd, biologisk mångfald, minimerad klimatpåverkan, avfall, hälsosam livsmiljö för människor, djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet samt ärenden som gäller vattenvård. Förutom byråchefen tjänstgör åtta tjänstemän vid byrån.

Projektet

Projektet är ett internationellt samarbetsprojekt eMSP NBSR (Emerging ecosystem-based Maritime Spatial Planning topics in North and Baltic Seas Region) och pågår september 2021 – februari 2024. Projektets syfte är hållbar användning av havsområden med inriktning på klimatanpassning, utveckling av hållbar blå ekonomi samt långsiktigt hållbart naturskydd.

Arbetet som projektkoordinator för projektet eMSP NBSR

Till tjänsteuppgifterna hör administration, ekonomisk uppföljning och redovisning, samt rapportering av projektet. Koordinera arbetspaket WP3. I detta ingår att koordinera, planera och genomföra de deltagande parternas gemensamma aktiviteter. Ansvara och genomföra de delar av projektet som genomförs på Åland, inklusive eventuella pilotstudier samt kontakter med åländska berörda parter/verksamhetsutövare samt övriga projektpartners utanför Åland.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav är vid universitet eller därmed jämförbar högskola erkänd av nationell utbildningsmyndighet avlagd examen motsvarande minst fyra års heltidsstudier med lämplig inriktning.

Kunskap och erfarenhet av marin förvaltning samt internationella samarbetsprojekt är meriterande.

Tillträde

Tillträde 1.1.2022 eller enligt överenskommelse. Anställning till februari 2024.

Lön

Lön enligt löneklass A 23.

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 13.12.2021 kl. 15:00, lokal tid. Ansökan sänder du till registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN.

Mer information om arbetet som projektkoordinator vid miljöbyrån

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats

Kontakta gärna vattenbiolog Mikael Wennström på telefon +358 18 25000 (växel) eller e-post mikael.wennstrom@regeringen.ax för mer information.

Publicerad 25.11.2021 kl. 09:39
Uppdaterad 25.11.2021 kl. 09:39