Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Projektkoordinator för projektet LIFE-IP BIODIVERSEA vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som projektkoordinator för projektet LIFE-IP Biodiversea vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå.

Social- och miljöavdelningen och miljöbyrån

Vid miljöbyrån handläggs ärenden som gäller miljömedvetenhet, miljöskydd, biologisk mångfald, minimerad klimatpåverkan, avfall, hälsosam livsmiljö för människor, djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet samt ärenden som gäller vattenvård. Förutom byråchefen tjänstgör åtta tjänstemän vid byrån.

Projektet

LIFE-IP BIODIVERSEA - Enhancing the marine and coastal biodiversity of the Baltic Sea in Finland and promoting the sustainable use of marine resources. Projektet fokuserar på skyddet av den marina miljön med EU LIFE Integrated Projects Nature-finansiering. Det samordnas av Forststyrelsen och omfattar åtta partnerorganisationer varav Åland är ett.

Arbetet som projektkoordinator för projektet LIFE-IP Biodiversea

Till tjänsteuppgifterna hör att handha administrativt arbete, teknisk och ekonomisk uppföljning, rapportering och kommunikation av projektet. Samarbeta med de övriga partners inom projektet i projektimplementering, kommunikation mellan partners och koordinering av projektet. Delta i utvecklingen av en färdplan och ett undervattensövervakningssystem av marina skyddsområden för nätverket och planeringen och genomförandet av övervakningen.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav är vid universitet eller därmed jämförbar högskola erkänd av nationell utbildningsmyndighet avlagd examen motsvarande minst fyra års heltidsstudier och innehåller en lämplig ämneskombination.

Erfarenhet av internationella samarbetsprojekt är meriterande.

Tillträde

Tillträde snarast enligt överenskommelse. Projektet pågår till 30.11.2028.

Lön

Lön enligt löneklass A 24.

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 13.12.2021 kl. 15:00, lokal tid. Ansökan sänder du till registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN.

Mer information om arbetet som projektkoordinator vid miljöbyrån

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats

Kontakta gärna naturvårdsintendent Maija Häggblom på telefon +358 18 25000 (växel) eller e-post maija.haggblom@regeringen.ax för mer information.

Publicerad 25.11.2021 kl. 09:44
Uppdaterad 25.11.2021 kl. 09:44