Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Reparationsarbeten i Långnäs skärgårdshamn

Ålands landskapsregering kommer att utföra reparationsarbeten i Långnäs skärgårdshamn. Arbetet påbörjas 12 april och kommer att pågå fram till den 4 juni 2021.

Reparationsarbeten på hamnplanen och omkringliggande betongkonstruktioner startar 12 april med att delar av hamnplanen öppnas för reparationsarbetena. Arbetet kommer att påverka väntefilerna för skärgårdsfärjorna.

Skyltningen inom hamnområdet kommer att ändras.

Under arbetets gång ska trafikanter räkna med att det kan bli mindre förseningar i fartygstrafiken under perioder när endast ena färjeklaffen är i bruk.

Trafikanter uppmanas att vara nere i hamnen i god tid innan avgång.

Kontaktperson för ytterligare frågor

Anders Sundblom
Telefon +358 457 350 0514
E-post  anders.sundblom@regeringen.ax

Publicerad 12.4.2021 kl. 13:23
Uppdaterad 12.4.2021 kl. 13:28