Nyheter

16.1.2019 - Röjning efter stormen Alfrida
Här finns länkar till nyheter och annan information som handlar om röjningen efter stormen Alfrida samlade. Kartinformation skyddsområden i landskapet Kartinformation om fredade fasta fornlämningar...
Läs mer om Röjning efter stormen Alfrida ›
23.4.2019 - M/S Skarven information
M/S Skarven är på varv i Teijo och beräknas vara där till 25.4.2019. På basen av den information som finns tillgänglig idag beräknas utdockning ske 25.4.2019 och trafiken på Föglölinjen kan...
Läs mer om M/S Skarven information ›
23.4.2019 - Öppettider 24.6 – 9.8.2019
Landskapsregeringens allmänna förvaltning kommer att ha något kortare öppettider under tiden 24.6 – 9.8.2019. Telefonväxeln och receptionen är under den tiden öppen helgfria vardagar klockan 9.00 –...
Läs mer om Öppettider 24.6 – 9.8.2019 ›
17.4.2019 - Har du kommit ihåg kvalitetstestet?
Ett av kraven inom ditt åtagande om balanserad användning av näringsämnen är att ett kvalitetstest av åkerjorden görs under åtagandeperioden. Om du förbundit dig till åtagande om balanserad...
Läs mer om Har du kommit ihåg kvalitetstestet? ›
12.4.2019 - Jordbruksbyrån informerar
Jordbruksbyråns infoblad ”Jordbruksbyrån informerar” nr 2, 2019 innehåller viktig information inför årets stödansökan, tidtabell för vårens utbetalningar, kort info om transportstödet m.m. Hela ...
Läs mer om Jordbruksbyrån informerar ›
12.4.2019 - Uppdaterade grunda farleder i den åländska skärgården
För att höja sjösäkerheten och kvalitetssäkra farledsinformationen för de grunda farlederna på Åland, i både digitala- och papperssjökort, har landskapsregeringen genomfört ett sjömätnings- och...
Läs mer om Uppdaterade grunda farleder i den åländska skärgården ›
12.4.2019 - Restauranger ska ange vilket land köttet kommer ifrån
Från och med den första maj måste restauranger och andra serveringsställen ange ursprungsland för det kött som de serverar. Kravet på ursprungsmärkning gäller kött från nöt, svin, får, get och...
Läs mer om Restauranger ska ange vilket land köttet kommer ifrån ›
11.4.2019 - Viktigt att följa reglerna vid resa med sällskapsdjur mellan EU-länder
Det är semestertider, många är på resande fot med sina husdjur och det är viktigt att tänka på att djuren har de vaccinationer, behandlingar och dokument som krävs när man för dem mellan länder. De...
Läs mer om Viktigt att följa reglerna vid resa med sällskapsdjur mellan EU-länder ›
9.4.2019 - Taxitillstånd
Ett trafiktillstånd i Kumlinge lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil. Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast den 30.4....
Läs mer om Taxitillstånd ›
9.4.2019 - Förbättringsåtgärder i vården för äldre med psykisk ohälsa
År 2016 inbjöd landskapsregeringen bl.a. kommunerna, Ålands hälso- och sjukvård och Ålands omsorgsförbund till att delta i ett treårigt PAF finansierat utvecklingsprojekt ”Äldres psykiska ohälsa”....
Läs mer om Förbättringsåtgärder i vården för äldre med psykisk ohälsa ›

Sidor