Säsongsvärdar, försäljare Kastelholm och Bomarsund

Ålands landskapsregering lediganslår tillfälliga arbetsförhållanden som säsongsvärdar och försäljare till Kastelholms slott, Vita Björn, Jan Karlsgården och Grindstugans museibutik under perioden 2.5 – 15.9.2019, (slottet 2.5 -31.10 2019) samt Bomarsundsmuseet Lotsstugan 1.6 – 31.8. Anställning hela eller del av perioden, heltid alternativt deltid, även helgarbete.

Arbetet som säsongsvärd

Till arbetsuppgifterna hör biljettförsäljning, övervakning av museerna, viss guidning, städning av publika utrymmen och toaletter, assistera vid aktiviteter mm.

Arbetet som försäljare

Till arbetsuppgifterna hör att informera besökarna om området och Ålands sevärdheter och ge övrig service. Att sköta försäljningen i museibutiken samt städning av Grindstugan och de publika toaletterna. Försäljaren skall även vid behov bistå i övriga arbetsuppgifter på området.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav är lämplig utbildning.

Språkkunskaper samt erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande.

Lön

Grundlön för heltid är f.n. 1 832,14 euro/mån samt ett allmänt tillägg om 121,24 euro/mån.

Ansökan

Ansök elektroniskt på www.regeringen.ax/ledigajobb

Sista ansökningsdag: 4 mars 2019 kl. 15.00

Mer information om arbetet som värd och försäljare

För närmare information kontakta intendent Silvana Fagerholm-Sjöblom,
tel: 018 25 000, mobil: 0457 390 000 eller e-post: silvana.fagerholm-sjoblom@regeringen.ax

Länk till ansökningsblankett:

https://eformular.regeringen.ax/PLP/Application/ApplicationData.aspx?typ...

Publicerad 23.1.2019
Uppdaterad 23.1.2019