Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Sjukhusrondellen i Mariehamn kommer tidvis att vara avstängd onsdagen den 10 maj 2017

Sjukhusrondellen i Mariehamn

Belysningsarmaturerna i Sjukhusrondellen ska bytas ut onsdagen den 10 maj 2017 klockan 18.00–21.00. Detta arbete kommer att medföra trafikstörningar. Trafiken omdirigeras korta perioder då vissa avsnitt i rondellen är avstängda för trafik, se kartor under "Bilagor".

Avstängningarna sker enligt arbetsordningen

  1. Svibybron
  2. Västra utfarten
  3. Sjukhusbacken.

Trafikanterna ombeds iaktta försiktighet.

Tack för visad hänsyn!

Kontaktperson:
Vägmästare Robert Karlsson
Infrastrukturavdelningen
Ålands landskapsregering

Telefon:    018  25152
E-post:     robert.karlsson@regeringen.ax

Publicerad 5.5.2017 kl. 10:22
Uppdaterad 5.5.2017 kl. 10:21