Sommarpersonal till vägunderhållsenheten

Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelningens vägnätsbyrå, lediganslår två tillfälliga tjänster som vägunderhållsarbetare på fasta Åland och Vårdö, där arbete även kan förekomma i skärgården. Tjänsterna är sommarextra fram till den 11 augusti 2019.

Infrastrukturavdelningen och vägnätsbyrån

Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering sköter strategisk trafikplanering, byggande och underhåll av vägar, broar, färjor, hamnar och farleder, trafiksäkerhetsfrågor samt tillser en fungerande färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik, och har även ansvar för bygg- och bostadsfrågor, el- och energifrågor samt geografiska informationssystem. Avdelningen har drygt 100 anställda och en nettobudget om ca 40–45 Meuro.

Vid Infrastrukturavdelningen finns tre byråer; allmänna byrån, transportbyrån och vägnätsbyrån. Allmänna byrån sköter lagstiftnings- och förvaltningsfrågor samt bygg-, energi- och GIS-frågor, transportbyrån är en beställarorganisation för tjänster inom färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik samt utförare av verkstads- och färjetjänster medan vägnätsbyrån ansvarar för infrastrukturprojekt samt drift och underhåll av trafiknätet. Verksamhetens budget används till största del för att handla upp trafiktjänster, underhåll och reinvesteringar i landskapets infrastruktur och tonnage.

Vägunderhållsenheten

Vägunderhållsenheten är en enhet under vägnätsbyrån. Enheten underhåller i samarbete med inhyrda entreprenörer landskapets vägar, broar och hamnar och är stationerade i Möckelö, Kumlinge, Föglö och Brändö.

Arbetet som vägunderhållsarbetare

Som vägunderhållsarbetare arbetar du tillsammans med övrig personal från Möckelö vägstation. Det kan även förekomma arbeten på övriga stationer. Till dina arbetsuppgifter hör allt förekommande vägunderhållsarbete, sommartid främst målningsarbete på vägar och gräsröjning. 

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav är körkort för personbil.

Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande, har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta utomhus. Du har gärna erfarenhet av liknande uppgifter. 

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse och arbetet varar åtta veckor.

Lön

Lön enligt lönekod 3 (för närvarande 1 790,28 euro/mån).

Ansökan

Ansökningshandlingarna ska vara registraturen tillhanda senast 28.2.2019 kl. 16:15 lokal tid på adressen

Ålands landskapsregering
PB 1060       
AX-22111 MARIEHAMN

eller

registrator@regeringen.ax

Mer information om arbetet som vägunderhållsarbetare

Närmare upplysningar om tjänsterna lämnas av ledande vägmästare Thomas Idman, telefon +358 18 25153 och av arbetsledare Stefan Josefsson, telefon +358 18 25169.

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats 

Publicerad 5.2.2019
Uppdaterad 5.2.2019