Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Sommarpraktikant 2022

Landskapsregeringen finansierar för tredje året i rad sommarpraktikplatser för unga ålänningar. Ålands Näringsliv r.f. genomför projektet med finansiering från Ålands strukturfondsprogram 2014 – 2020, Europeiska socialfonden.

Ansök till sommarpraktikant

Projektet leder till att 160 åländska ungdomar födda år 2004, 2005 eller 2006 har sysselsättning under sommaren om minst fyra veckor. Syftet är att ge företag incitament att anställa ungdomar som annars under rådande osäkra ekonomiska läge inte skulle få viktig arbetserfarenhet.

- Sommarjobb är den bästa investeringen en ung person kan göra och sommarjobbet är oftast den första raden på en ung människas CV. Det här projektet har gjort stor skillnad för många de senaste åren och underlättar även för arbetsgivarna att välkomna nya generationer i arbetslivet, konstaterar näringsminister Fredrik Karlström.

Ungdomarna söker sommarjobb och anmäler sedan sitt intresse hos Ålands Näringsliv r.f. Företagen anställer och handleder ungdomarna. Projektet strävar efter att ungdomar på hela Åland deltar och efter en jämn könsfördelning.

- Vi är glada att även inkommande sommar få genomföra detta ESF-projekt som ger 160 ungdomar ett riktigt jobb. Utvärderingen av tidigare års motsvarande insatser har visat att både ungdomarna och arbetsgivarna varit mycket nöjda med upplägget, säger VD Jan-Erik Rask vid Ålands Näringsliv r.f

Publicerad 20.4.2022 kl. 10:56
Uppdaterad 3.5.2022 kl. 13:56