Specialsakkunnig i integration vid regeringskansliet

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som sakkunnig i integration vid regeringskansliets utvecklings- och hållbarhetsenhet från och med 15.10.2019 eller enligt överenskommelse.

Regeringskansliet och utvecklings- och hållbarhetsenheten

Under regeringskansliets allmänna byrå finns utvecklings- och hållbarhets-, personal- och kommunikations- och serviceenheten samt enheten för rättsliga och internationella frågor.

Allmänna byrån handlägger författningsenliga frågor, offentlig förvaltning, externa relationer, allmän ordning och säkerhet, polisväsendet, allmänna val, kommunalförvaltning, kommunikation, tillståndsfrågor, jämställdhet, integration, radio och television, postväsendet, personalpolitik och personaladministrativt arbete samt interna servicefrågor.

Utvecklings- och hållbarhetsenheten handlägger ärenden som gäller jämställdhet och integration samt förvaltningsövergripande utvecklings- och hållbarhetsfrågor.

Arbetet som specialsakkunnig i integration

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att fungera som sakkunnig inom det sociala hållbarhetsområdet och ansvara för utveckling, uppföljning och utvärdering av landskapsregeringens program för integrationsfrämjande.

Arbetet innebär bland annat att handleda myndigheter och organisationer i integrationsfrågor, samordna och främja integration i det åländska samhället samt producera informationsmaterial.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är högskoleexamen med lämplig inriktning.

Meriterande

  • God kännedom om det åländska samhället
  • Vana att arbeta självständigt, proaktivt och målinriktat
  • Erfarenhet av utvecklingsarbete (processer, metod och kommunikation)
  • God social förmåga: förmåga att entusiasmera och inspirera andra
  • Erfarenhet av samarbete och nätverksskapande
  • Erfarenhet/kunskap om integrationsarbete

Tillträde

Tillträde den 15.10.2019 eller enligt överenskommelse

Prövotid kan komma att tillämpas.

Lön

Lön 2.612,00 – 3.335,79 euro med allmänt tillägg om 121,24 euro per månad.

Ansökan

Ansökningshandlingarna skall vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 25.9.2019 kl. 15.00 lokal tid. Ansökan sänder du till

registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN.

Mer information om arbetet som sakkunnig i integration

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats

Närmare information om tjänsten lämnas av avdelningschef Vivan Nikula, telefon +358 18 25194 eller +358 457 344 5855, e-post vivan.nikula@regeringen.ax

Publicerad 4.9.2019
Uppdaterad 4.9.2019