Specialsakkunnig vid utbildnings- och kulturavdelningens utbildningsbyrå

Ålands landskapsregering förlänger ansökningstiden för en ordinarie tjänst som specialsakkunnig i utbildning vid utbildnings- och kulturavdelningen, utbildningsbyrån.

Utbildnings- och kulturavdelningen och utbildningsbyrån

Till avdelningens övergripande förvaltning och verksamhetsområde hör utbildnings-, kultur-, arkiv-, biblioteks-, ungdoms- och idrottsfrågor samt musei- och kulturarvsärenden.

Vid utbildningsbyrån handläggs ärenden som gäller samarbetet mellan förundervisningen och grundskolan, grundskoleutbildningen, utbildningen på gymnasialstadiet, vuxenutbildningen, läroavtalsutbildningen, högskoleutbildningen samt fri bildning som förmedlas i skolform.

Arbetet som sakkunnig i utbildning

Till huvudsakliga arbetsuppgifter hör att handlägga, bereda och föredra ärenden vid utbildningsbyrån som gäller ledning, utveckling och tillsyn i enlighet med LF Nr 90/2016 enligt förmans anvisning.

Som specialsakkunnig kommer du att:

  • huvudsakligen arbeta med grundskolefrågor och relaterade stadieövergångar
  • ingå i ett arbetslag där din spetskompetens stärker den samlade kunskapen
  • aktivt bistå i framtagande av underlag för ny lagstiftning och nya styrdokument
  • ha förmånen att delta i nordiskt utvecklingsarbete inom ditt område

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är högre högskoleexamen, avlagd lärarexamen med lämplig inriktning, erkänd av nationell utbildningsmyndighet samt god kännedom om utbildningsförvaltning.

 Vi förväntar oss att du är utåtriktad och stresstålig. Dina personliga egenskaper bör bidra till ett gott samarbetsklimat i en organisation som arbetar resultatorienterat.

Tillträde

Tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Prövotid kan komma att tillämpas.

Lön

Grundlön för närvarande 3 258,31 euro per månad, med alla ålderstillägg 4 161,19 euro per månad samt ett allmänt tillägg om 121,24 euro per månad.

Ansökan

Ansökningshandlingarna ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 24 augusti 2018 kl. 15.00 lokal tid. Ansökan sänder du till

registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN

Tidigare inkomna ansökningar kvarstår.

Mer information om arbetet som specialsakkunnig

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering

Närmare information om tjänsten lämnas av byråchef Elisabeth Storfors, fr.o.m. 13 augusti.

Telefon +358 18 25000, e-post: elisabeth.storfors@regeringen.ax

Publicerad 6.7.2018
Uppdaterad 6.7.2018