Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

7.10.2022 - Begränsad framkomlighet på Österleden måndagen den 10 oktober mellan kl. 9 och 12.

Trafikreglering
Läs mer om Begränsad framkomlighet på Österleden måndagen den 10 oktober mellan kl. 9 och 12. ›

6.10.2022 - Öppet fartyg ombord på M/S ÅDAN!

Öppet fartyg ombord på M/S ÅDAN! Fredag den 7 oktober, kl 15:00-16:00 håller vi öppet fartyg på M/S ÅDAN vid landskapets kaj i Möckelö Vi önskar alla varmt välkomna!  
Läs mer om Öppet fartyg ombord på M/S ÅDAN! ›

6.10.2022 - Redovisningschef vid finansavdelningen

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som redovisningschef med tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Läs mer om Redovisningschef vid finansavdelningen ›

4.10.2022 - Cap-strategiplanen för jordbrukspolitik 2023-2027

Ålands landskapsregering höll den 29 september 2022 ett informationstillfälle om Ålands delar i den nya CAP-strategiplanen  som innehåller beskrivningar av olika jordbruksstöd för perioden 2023-2027...
Läs mer om Cap-strategiplanen för jordbrukspolitik 2023-2027 ›

4.10.2022 - Publicering i Ålands författningssamling

MEDDELANDE Den 30 september 2022 utgavs i Ålands författningssamling: Landskapslag om tillämpning på Åland av 13 och 13 a kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (ÅFS 2022:63)...
Läs mer om Publicering i Ålands författningssamling ›

4.10.2022 - Taxitillstånd

Ett trafiktillstånd i Jomala lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil. Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast 21 oktober...
Läs mer om Taxitillstånd ›

4.10.2022 - Remiss av utkast på Trafikförsörjningsprogram för Åland 2023 - 2026

Ålands andra trafikförsörjningsprogram har 05.10.2022 skickats ut på remissrunda. Remissen genomförs som ett öppet förfarande, vilket innebär att alla har rätt att skriftligen yttra sig över...
Läs mer om Remiss av utkast på Trafikförsörjningsprogram för Åland 2023 - 2026 ›

3.10.2022 - Konkreta resultat visas i fotoutställning

Interreg Central Baltic-Programmet 2014–2020 har medfinansierat 137 gränsöverskridande samarbetsprojekt som har skapat konkreta resultat i mellersta östersjöregionen. Programperioden närmar sig nu...
Läs mer om Konkreta resultat visas i fotoutställning ›

3.10.2022 - Flera reflexer har dragits tillbaka från marknaden på grund av dålig reflexförmåga

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har i sitt tillsynsprojekt undersökt reflektionsförmågan hos flera tiotals reflexer, och resultaten var mycket dåliga. I år drogs 22 reflexer och produkter...
Läs mer om Flera reflexer har dragits tillbaka från marknaden på grund av dålig reflexförmåga ›

29.9.2022 - Harry Jansson besökte Bryssel

EU-minister Harry Jansson besökte Bryssel 26-28 september. Under besöket hade Jansson möten med EU-parlamentariker, representanter för andra autonomier och Finlands EU-ambassadörer. Jansson fick även...
Läs mer om Harry Jansson besökte Bryssel ›

Sidor