Taxitillstånd

Ett trafiktillstånd i Kumlinge lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil.

Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast den 30.4.2019.

Information om ansökan finns på landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax, under infrastruktur - yrkesmässigtrafik.

Närmare upplysningar ges av avdelningschef Yvonne Österlund, e-post fornamn.efternamn@regeringen.ax, telefon växel 25 000.

Publicerad 9.4.2019
Uppdaterad 9.4.2019