Taxitillstånd i Geta

Ett trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil med Geta som stationsplats utannonseras med stöd av 4 § 3 mom. landskapslag (1976:33) om yrkesmässig trafik.

Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast 20.1.2020. kl. 16.00.

Information om ansökan finns på landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax, under infrastruktur - yrkesmässigtrafik.

Närmare upplysningar ges av byråchef Sten Eriksson, e-post fornamn.efternamn@regeringen.ax, telefon växel 25 000.

Publicerad 9.1.2020
Uppdaterad 9.1.2020