Temporär hastighetsbegränsning 15-17 maj pga. vägarbete på Hammarlandsvägen

Trafikmeddelande:

I samband med trumbyte vid landsväg nr 1, Hammarlandsvägen, kommer sträckan mellan Kungsö vägskäl och Gottby vägskäl att ha begränsad framkomlighet fr.o.m onsdagen den 15 maj klockan 09.00.

Trafiken regleras med trafikljus och hastigheten sänks till 30 km/h.

Arbetet förväntas pågå t.o.m. fredagen den 17 maj, men kan avslutas tidigare.

Kontaktperson:

Vägmästare Robert Karlsson
Telefon 0457 5265035

Publicerad 14.5.2019
Uppdaterad 14.5.2019