Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Trafikstörning på Föglölinjen t.o.m. 14 november 2019

M/s Skarven ersätts av m/s Knipan t.o.m. torsdag 14 november 2019. Resenärer på Föglölinjen rekommenderas att lämna bilen och istället använda kollektivtrafiken. 

M/s Skarven är ur trafik till fredag morgon den 15 november för dockning. Dockningen drar ut på tiden p.g.a. nya svårigheter med återmonteringen inför provkörningen. Under tiden trafikerar m/s Knipan på Föglölinjen. 

Bilköer kommer att uppstå. Försök att undvika transport av fordon mellan Svinö och Degerby under tiden Skarven är ur trafik. Alla fordon kommer inte att rymmas med på turerna. Störningarna beräknas vara som störst mitt på dagen. Buss från Svinö kombinerar med Föglölinjen 6 ggr per vardag till Mariehamn. 

Bussturlistan finns på Ålandstrafikens hemsida, linje 5 på sida 22 och 23. 

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 10 minuter före annonserad avgångstid. Detta gäller även förtursfordon.  

Ytterligare information

Trafikplanering 

Sten Schauman, upphandlare, transportbyrån 
Telefon +358 18 25156, +358 40 1719980
E-post sten.schauman@regeringen.ax 

Bo Karlsson, logistiker, transportbyrån
Telefon +358 18 25148, +358 400 659248
E-post bo.karlsson@regeringen.ax 

Tekniska frågor 

Magnus Eriksson, teknisk inspektör, transportbyrån
Tel. +358 18 25155, +358 457 5221710
E-post magnus.eriksson@regeringen.ax 

Översynsschemat finns på Ålandstrafikens hemsida www.alandstrafiken.ax 

Publicerad 13.11.2019 kl. 15:50
Uppdaterad 14.11.2019 kl. 09:56