Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, Mariehamn

Ett trafiktillstånd i Mariehamn lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil.

Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast 26 augusti 2022 kl. 16.00.

Information om ansökan om trafiktillstånd för taxi.

Närmare upplysningar ges av byråchef Gustav Blomberg, e-post fornamn.efternamn@regeringen.ax, telefon växel 25 000.

Publicerad 4.8.2022 kl. 11:00
Uppdaterad 4.8.2022 kl. 11:02