Trafiktillstånd med personbil, Lemland

Ett trafiktillstånd i Lemland lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil.

Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast 3 mars 2020 kl. 16.00.

Information om ansökan finns på landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax, under infrastruktur - yrkesmässigtrafik.

Närmare upplysningar ges av byråchef Sten Eriksson, e-post fornamn.efternamn@regeringen.ax, telefon växel 25 000.

Publicerad 12.2.2020
Uppdaterad 12.2.2020