Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Uppdaterade frågor och svar om offentliga sammankomster

Nu finns en uppdaterad version av sidan med frågor och svar om offentliga sammankomster. Det är förbjudet att sammankalla offentliga sammankomster med över 10 personer. Förbudet gäller öppna möten för allmänheten oberoende av om de hålls inomhus eller utomhus. Förbudet gäller både allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

En allmän sammankomst är en tillställning i vilken även andra än de uttryckligen inbjudna kan delta i eller följa.

En offentlig tillställning är i regel en tillställning med över 10 personer i vilken deltagaren deltar på eget initiativ. Sådana tillställningar är bl.a. nöjesevenemang, föreställningar, tävlingar och andra därmed jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten, såsom teater-, opera- och bioföreställningar samt konserter och utställningar, liksom också mässor, tävlingar och idrottsevenemang. Som offentliga tillställningar räknas även sådana tillställningar som bygger på inbjudan eller medlemskap, om inte tillställningen på grund av antalet deltagare, tillställningens art eller andra särskilda skäl kan anses vara av privat natur.

Läs uppdaterade frågor och svar om offentliga sammankomster

Publicerad 15.4.2020 kl. 18:17
Uppdaterad 16.4.2020 kl. 13:25