Uppdatering av landskapets tjänstevillkor

Uppdatering av 6.1 Tjänstekollektivavtalet om resekostnadsersättningar. Beslut från enskildföredragning 22.1.2019.

Publicerad 20.2.2019
Uppdaterad 20.2.2019