Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Upphandlare vid finansavdelningen

Ålands landskapsregering lediganslår ett vikariat som upphandlare med tillträde snarast till och med den 31 maj 2023.

Dina arbetsuppgifter

Landskapsförvaltningen köper in varor, tjänster och byggentreprenader för ungefär 70 miljoner euro per år. Upphandlingen är idag decentraliserad. Det innebär att olika förvaltningsenheter gör egna upphandlingar och beställningar, förvaltar avtal och har leverantörskontakter.

Som upphandlare hos oss arbetar du i ett team på tre personer. Du är projektledare för upphandlingar, ger affärsmässig och strategisk rådgivning liksom vid behov juridisk rådgivning. Du deltar i lagstiftningsarbete som rör offentlig upphandling. Du kommer också att utveckla och förvalta den digitala arbetsprocessen samt arbeta med information, administration och utveckling av e-Avrop.

Dina kontaktytor kommer förutom finansavdelningen i första hand att vara finansministern och regeringen, beställare av upphandlingstjänster samt anbudsgivare och avtalsparter.  

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är högskoleexamen med lämplig inriktning eller gedigen erfarenhet av upphandling. 

Det är meriterande att du har erfarenhet av att tillämpa lagen om offentlig upphandling, att du självständigt har genomfört upphandlingar och haft en rådgivande roll samt har arbetat i elektroniska upphandlingsverktyg. Vi förväntar oss att du är en lagspelare som kan arbeta självständigt och strukturerat med digitala arbetssätt, är serviceinriktad samt bra på att kommunicera skriftligt och muntligt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Tillträde

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Prövotid kan komma att tillämpas.

Lön

Grundlön 3.174,91 euro, med alla ålderstillägg 4.054,68 euro. Ett allmänt tillägg om 121,24 euro tillkommer.

Ansökan

Ansökningshandlingarna ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast 2 juni 2022, kl. 15.00 lokal tid. Ansökan sänder du till

registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN.

Mer information om arbetet

Närmare information om tjänsten lämnas av bitr. finanschef Runa Tufvesson, fornamn.efternamn@regeringen.ax, telefon +358 18 25000.

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats

Finansavdelningen och allmänna byrån

Finansavdelningens allmänna byrå handlägger ärenden som gäller landskapets finanser och övervakningen av dessa, skatter och avgifter, upphandlingsfrågor, uppföljning av strategisk samhällsutveckling, ägarstyrning samt kommunernas ekonomi. Finansavdelningen hanterar också landskapets ekonomiförvaltning inklusive utbetalningen av löner samt kollektiva avtal och tolkningen av dessa, de landskapsanställdas rättsliga ställning, tjänsteregleringar och pensioner.

Publicerad 11.5.2022 kl. 16:55
Uppdaterad 11.5.2022 kl. 16:55