Upphandlingsjurist vid finansavdelningens allmänna byrå

Finansavdelningen och allmänna byrån

Finansavdelningens verksamhetsområde är landskapets ekonomi och den ekonomiska utvecklingen i landskapet. Allmänna byrån handlägger ärenden som gäller landskapets finanser och övervakningen av dessa, skatter och avgifter, informationsteknologi samt kommunernas ekonomi.

Arbetet som upphandlingsjurist

Landskapsregeringen söker en upphandlingsjurist som:

  • arbetar med upphandlingsjuridiska frågor
  • aktivt deltar i upphandlingar
  • och arbetar med andra juridiska frågor vid finansavdelningen.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är vid universitet eller jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier.

Meriterande kompetenser

  • fördjupade studier inom offentlig upphandling
  • god kunskap om och erfarenhet av att tillämpa lagen om offentlig upphandling
  • god kunskap om och erfarenhet av det åländska regelverket om offentlig upphandling
  • erfarenhet av att ha genomfört upphandlingar eller inköp för offentlig sektor
  • mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
  • mycket god samarbetsförmåga, flexibilitet och ett serviceinriktat sätt.

Tillträde

Tillträde den 11 november 2019 eller enligt överenskommelse.

Lön

Grundlön f.n. 3.649,36 euro/mån, med alla ålderstillägg 4.660,59 euro/mån samt ett allmänt tillägg om 121,24 euro/mån).

Ansökan

Ansökningshandlingarna ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast 29.10.2019, kl. 15.00 lokal tid. Ansökan sänder du till

registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN.

Mer information om arbetet som upphandlingsjurist

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats

Närmare information om tjänsten lämnas av bitr. finanschef Runa Tufvesson, telefon +358 18 25000 eller runa.tufvesson@regeringen.ax

Publicerad 8.10.2019
Uppdaterad 8.10.2019