Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Utredare vid finansavdelningen

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som utredare med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Som utredare hos oss kommer du att självständigt genomföra utredningar och analyser främst kopplade till verksamhetsområdet kommunernas ekonomi – kommunernas finansiering. Du planerar och leder projekt inom utredningar till ny lagstiftning, övriga analys- och utredningsuppdrag och utvecklar processer och strukturerade arbetssätt i samarbete med andra.

Du är sakkunnig inom landskapsandelssystemet, vilket innebär att hålla utbildningar, sköta utbetalningar och bidra till utveckling av logiken i systemet. På samma sätt förväntas sakkunnighet och utförande av arbetsuppgifter inom likviditetsstöd, samarbetsstöd, samgångsstöd och övrig tangerande lagstiftning som faller under finansavdelningens verksamhetsområden.

Du kommer också att arbeta med intern och extern kommunikation genom dels digitala plattformar för information och kommunikation, dels arrangera, delta och leda olika möten. Du handlägger och administrerar ärenden samt utbildar och handleder både internt och externt.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är vid universitet eller därmed jämförbar högskola erkänd av nationell utbildningsmyndighet avlagd examen motsvarande minst fyra års heltidsstudier med lämplig inriktning.

Meriterande är dokumenterad kunskap om landskapsandelssystemet, erfarenhet av utredningar och ekonomisk analys inom offentlig ekonomi samt erfarenhet av projektledning. Vi förväntar oss att du är en lagspelare som kan arbeta självständigt och proaktivt samt är bra på att kommunicera skriftligt och muntligt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Tillträde

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Prövotid kan komma att tillämpas.

Lön

Grundlön 3.393,90 euro, med alla ålderstillägg 4.334,35 euro. Ett allmänt tillägg om 121,24 euro tillkommer.

Ansökan

Ansökningshandlingarna ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast 2 juni 2022, kl. 15.00 lokal tid. Ansökan sänder du till

registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN.

Mer information om arbetet

Närmare information om tjänsten lämnas av bitr. finanschef Runa Tufvesson, fornamn.efternamn@regeringen.ax, telefon +358 18 25000.

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats

Finansavdelningen och allmänna byrån

Finansavdelningens allmänna byrå handlägger ärenden som gäller landskapets finanser och övervakningen av dessa, skatter och avgifter, upphandlingsfrågor, uppföljning av strategisk samhällsutveckling, ägarstyrning samt kommunernas ekonomi. Finansavdelningen hanterar också landskapets ekonomiförvaltning inklusive utbetalningen av löner samt kollektiva avtal och tolkningen av dessa, de landskapsanställdas rättsliga ställning, tjänsteregleringar och pensioner.

Publicerad 11.5.2022 kl. 17:02
Uppdaterad 11.5.2022 kl. 17:02