Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Vad kan den svenska skolan lära av Åland?

För tredje året i rad styr det åländska skolfartyget Michael Sars mot Visby och Almedalsveckan. Ombord finns åländska ministrar och tjänstemän som bland annat ska medverka i flera seminarier.

Det åländska fartyget förtöjer ute på Holmen mitt i Visby hamn där också den informationssugna kan få veta nästan allt om Åland. I tältet på ”Ålandskajen” kommer också ett antal seminarier och samtal att äga rum.

Skolan

Ett av de ämnen som är högaktuellt i den svenska debatten är skolan. Då resultatet från den senaste PISA-undersökningen redogjordes visade sig att åländska skolor innehade toppositionen bland de nordiska länderna. Vad skiljer den åländska undervisningen från exempelvis den svenska? Under ett samtal med lektor Christer Andersson från Åland ska den frågan få sitt svar.

Samtalet äger rum ute på Holmen måndag den 29 juni kl. 15.00 – 16.00.

Länk till sidan för seminariet Varför räknar Åland bäst i PISA

Arbetslivet

Avslutningen på det åländska besöket blir på tisdagen med ett seminarium med rubriken Rekrytera arbetskraft till ö-samhällen. Åland och Gotland – två ö-samhällen med liknande utmaningar vad gäller kompetensförsörjning. Var finns lösningarna för att på bästa sätt tillgodose efterfrågan på arbetskraft, både säsongsvis och året runt? Hur arbetar vi strategiskt och operativt med utmaningen att attrahera inflyttare? Tiden är tisdag den 30 juni kl. 14.00 – 15.00.

Länk till sidan för seminariet Att rekrytera i allmänhet och till Åland och Gotland i synnerhet

För ytterligare information kontakta:

Näringslivsutvecklare Dan Backman, telefon +358 18 25292 eller e-post: dan.backman@regeringen.ax alternativt
Informationssekreterare Gunnar Westerholm telefon +46 8 661 37 30 eller e-post: gw@alandskontoret.se

Publicerad 23.6.2015 kl. 09:17
Uppdaterad 14.11.2017 kl. 14:37