Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Verktyg som visar hur miljön belastas

Vår vattenmiljö påverkas ständigt. Nu har ett nytt belastningsverktyg tagits fram i samarbete med SMHI i Sverige. Genom verktyget kan man följa vilken belastning som kommer från olika områden på Åland och vilka källorna är. Verktyget kan bland annat användas som bakgrund och informationskälla när lokala åtgärdsplaner för mindre avrinningsområden ska tas fram. Landskapsregeringen planerar att hålla en utbildning för alla intresserade under 2018.

Det nya belastningsverktyget hittar du på:
http://aland.smhi.se/

 

Publicerad 5.3.2018 kl. 00:00
Uppdaterad 5.3.2018 kl. 13:42