Nyheter

15.5.2019 - Trafikmeddelande, uppdatering: Sträckan Kungsö vägskäl - Gottby vägskäl AVSTÄNGD FÖR TRAFIK IDAG
UPPDATERING AV TRAFIKMEDDELANDE: I samband med trumbyte vid landsväg nr 1, Hammarlandsvägen, kommer sträckan mellan Kungsö vägskäl och Gottby vägskäl att vara AVSTÄNGD FÖR TRAFIK KLOCKAN 9-18 IDAG,...
Läs mer om Trafikmeddelande, uppdatering: Sträckan Kungsö vägskäl - Gottby vägskäl AVSTÄNGD FÖR TRAFIK IDAG ›
14.5.2019 - Temporär hastighetsbegränsning 15-17 maj pga. vägarbete på Hammarlandsvägen
Trafikmeddelande: I samband med trumbyte vid landsväg nr 1, Hammarlandsvägen, kommer sträckan mellan Kungsö vägskäl och Gottby vägskäl att ha begränsad framkomlighet fr.o.m onsdagen den 15 maj...
Läs mer om Temporär hastighetsbegränsning 15-17 maj pga. vägarbete på Hammarlandsvägen ›
10.5.2019 - Begränsad framkomlighet för den lätta trafiken över Färjsundsbron
Tätskikts- och beläggningsarbeten kommer att utföras på Färjsundsbron under tiden 11.5.2019 – 3.6.2019. Under perioden kommer framkomligheten för gående och cyklande att vara begränsad. I mån av...
Läs mer om Begränsad framkomlighet för den lätta trafiken över Färjsundsbron ›
9.5.2019 - Meddelande om offentlig delgivning, Brändöström och Sanda i Föglö kommun
Ålands landskapsregering beslöt den 9.5.2019 att utställa förslaget till vägplan för nybyggnad av bro över Brändöström samt ombyggnad av korsningen i Sanda längs landsväg nr 700 i Föglö kommun,...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning, Brändöström och Sanda i Föglö kommun ›
6.5.2019 - Ny broschyr om krisberedskap och ny webbplats för krisinformation
Broschyren ”Om krisen kommer” har sammanställts av Ålands landskapsregering tillsammans med Statens ämbetsverk på Åland, Räddningsområde Ålands landskommuner och Mariehamns stads räddningsverk och...
Läs mer om Ny broschyr om krisberedskap och ny webbplats för krisinformation ›
3.5.2019 - Principer för beviljande av investeringsstöd för biogasanläggning
Landskapsregeringen har den 3 maj 2019 fastställt principer för beviljande av investeringsstöd för en biogasanläggning som rötar bioavfall från hushåll, offentlig sektor och företag. Stödet tilldelas...
Läs mer om Principer för beviljande av investeringsstöd för biogasanläggning ›
25.4.2019 - Stöd för elbilsladdare i flerbostadshus
Från 1 maj 2019 kan flerbostadshus ansöka om stöd för att installera elbilsladdare. Stödet uppgår till minst 2 000 euro, dock högst 50 % av kostnaderna. Stödet syftar till att underlätta möjligheter...
Läs mer om Stöd för elbilsladdare i flerbostadshus ›
25.4.2019 - M/S Skarven åter i trafik fredag 26.4 2019
M/S Skarven återgår i trafik på Föglölinjen från och med avgång 06:30 från Degerby på fredag morgon den 26.4.2019. M/S Odin återgår till trafik på Tvärgående linjen och M/S Bärö återgår till trafik...
Läs mer om M/S Skarven åter i trafik fredag 26.4 2019 ›
23.4.2019 - M/S Skarven information
M/S Skarven är på varv i Teijo och beräknas vara där till 25.4.2019. På basen av den information som finns tillgänglig idag beräknas utdockning ske 25.4.2019 och trafiken på Föglölinjen kan...
Läs mer om M/S Skarven information ›
12.4.2019 - Uppdaterade grunda farleder i den åländska skärgården
För att höja sjösäkerheten och kvalitetssäkra farledsinformationen för de grunda farlederna på Åland, i både digitala- och papperssjökort, har landskapsregeringen genomfört ett sjömätnings- och...
Läs mer om Uppdaterade grunda farleder i den åländska skärgården ›

Sidor