Nyheter

8.8.2018 - Begränsning av framkomlighet längs Lemlandsvägen
Den 13 augusti 2018 inleds arbetet med att fräsa upp Lemlandsvägen på sträckan Lemström – Söderby.  Arbetet kommer att orsaka begränsad framkomlighet och trafiken kommer att på en ca 500 meters lång...
Läs mer om Begränsning av framkomlighet längs Lemlandsvägen ›
3.7.2018 - CLIC Innovation Oy och en grupp åländska aktörer har beslutat att tillsammans grunda ett samföretag för att förverkliga framtidens flexibla energisystem
Företaget kommer att fortsätta det samarbete som CLIC och Ålands landskapsregering inlett år 2015 för att på Åland skapa en hemmamarknadsreferens samt ett skyltfönster för det finska Clean Tech-...
Läs mer om CLIC Innovation Oy och en grupp åländska aktörer har beslutat att tillsammans grunda ett samföretag för att förverkliga framtidens flexibla energisystem ›
29.6.2018 - Ingen avreglering av taxitrafiken på Åland
I Finland har man beslutat att från 1.7.2018 avreglera taxitrafiken, vilket betyder att man i riket avstår kvoter, fastslagna taxor, jourskyldighet, krav på bilens egenskaper och taxiskyltning....
Läs mer om Ingen avreglering av taxitrafiken på Åland ›
21.6.2018 - Vägarbeten 2018
Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering har tagit fram en digital karta i vilken pågående väg- och broentreprenader längs landskapets vägar framgår. Avsikten med kartan är att informera...
Läs mer om Vägarbeten 2018 ›
5.6.2018 - Trafikstörning vid Färjsundsbron på landsväg nr 2
Den 12 juni 2018 inleds renoveringsarbete på Färjsundsbron. Arbetet kommer att orsaka begränsad framkomlighet vid och över Färjsundsbron. Ett av körfälten kommer att vara avstängt från...
Läs mer om Trafikstörning vid Färjsundsbron på landsväg nr 2 ›
31.5.2018 - Flygavtal överförs till annan operatör
Avtalet om flygtrafik mellan Mariehamn och Arlanda överförs till ny part. Landskapsregeringen har idag beslutat samtycka till att det befintliga avtalet för flygtrafik Mariehamn-Arlanda överförs på...
Läs mer om Flygavtal överförs till annan operatör ›
31.5.2018 - Meddelande om offentlig delgivning
Ålands landskapsregering beslöt den 31 maj 2018 att fastställa vägplan för nybyggnad av del 1 av förbindelse mellan Degerbyvägen och nytt färjfäste på Mellanholm, landsväg nr 700, sektion 1250 - 3760...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›
24.5.2018 - Meddelande om offentlig delgivning
Ålands landskapsregering beslöt den 24/5 2018 att på Finbo samfällighets anhållan dra in farledsavsnittet med farledsdjup på -1,5 m från punkt X=6692039.292, Y=1421386.349 (KKS-1) via punkt X=6692769...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›
23.5.2018 - Meddelande om offentlig delgivning
Ålands landskapsregering beslöt den 17 maj 2018 att utställa vägplan för nybyggnad av gång- och cykelväg längs del av landsväg nr 220, sektion 0 – 250, i Ingby by, Jomala kommun. Vägplanen ställs ut...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›
23.5.2018 - Meddelande om offentlig delgivning
Ålands landskapsregering beslöt den 17 maj 2018 att fastställa vägplan för nybyggnad av gång- och cykelbana längs del av bygdeväg nr 224, sektion 0 – 170, i Prestgården by, Jomala kommun, fastställs...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›

Sidor